Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva FIBEST d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Fibest d.o.o. Dr. Ante Šercera 29, 10000 Zagreb, OIB: 90962856639 napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Opći podaci:

Voditelj obrade:

FIBEST d.o.o.

DR. Ante Šercera 29

10000Zagreb Hrvatska

OIB: 90962856639

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 

FIBEST d.o.o.

Dr. Ante Šercera 29

10000 Zagreb

OIB: 90962856639

Email: admin@inem.hr

 

Fibest d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu rješavanja reklamacija, servisnog zahtjeva te odgovaranja na Vaše upite.
 

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, broj mobitela, broj računa, fotografija računa, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme prijave kvara ili upita upućenog preko naše web stranice www.inem.hr

Osobni podatci prikupljeni radi dostave proizvoda na kućnu adresu, servisnog postupka, odnose se smo nuže podatke koji su nam nužni za obavljanje posla koji ste od nas zatražili i koristimo ih samo u svrhe nužne za izvršenje posla.

 

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka


Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola ili na samnom dokumentu nalazi obavijesti o tome da nam je nužno da prosljedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se prosljede našem poslovnom partneru (na primjer podatci za dostavu dostavljaču, podatci za servis servisu).


Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana suglasnost i/ili privola da prosljedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se prosljede našem poslovnom partneru. (na primjer podatci za dostavu dostavljaču, podatci za servis servisu)

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili najkasnije po isteku svih zakonskih obveza, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom. Također ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, u svrhu važne obavijesti vezane za Vašu kupnju, u svrhu danih rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite s vama u kontakt stupamo preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako ja navedeno u suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita, a kanali komunikacije mogu biti:
 

Elektroničkom poštom (e-mail)

Pismeno (poštom)

Telefonski

 

Prava korisnika


Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

- pravo na informaciju o obradi osobnih podataka

- pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka

- pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;

- pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;


-  pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom  perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
 

- pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako ćete se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.
 


Prihvaćanje ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujeteda ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate Fibest d.o.o. da koristi i obrađuje vaše podatke kako je navedeno u ovoj Izjavi.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u Izjavi.

Fibest d.o.o. će sa vašim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka i Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 uz primjenu odgovarajući fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlozlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Procedure i načini postupanja osobnih podacima propisani su u skladu sa Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 te kroz interne pravilnike te politiku GDPR-a tvrtke.